Askespredning

ms_linda

 

Askespredning over åbent hav er en smuk og rørende begivenhed, der samler familie og pårørende om, at efterkomme afdødes ønske på en mindeværdig og respektfuld måde.

Den afdødes aske kan spredes på havet, hvis den afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det.

På Kirkeministeriets hjemmeside er der en blanket, hvor man kan afgive sit ønske om at få sin aske spredt på åbent hav.

Det er også muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning over havet på almindeligt papir. Der skal blot stå navn, adresse, datering, cpr.nr. og selve ønsket om askespredning.

Det kan lade sig gøre, at sprede aske selv om den afdøde ikke har afgivet et skriftligt ønske. Det kræver i dette tilfælde, at der ikke er tvivl om, at askespredning var afdødes ønske. Det er begravelsesmyndigheden der afgør om kravet til skriftlighed kan fraviges. Begravelsesmyndigheden er kirkekontoret/sognepræsten i afdødes bopælssogn.

Askespredning skal foregå sådan, at asken hældes fra urnen ud i vandet. Urnen må således ikke efterlades i havet. Skipper noterer GPS-positionen hvor asken spredes, og GPS-koordinaterne udleveres når skibet er tilbage i havn.

Skibet M/S Linda har en hyggelig salon med borde og siddepladser, hvor man kan nyde sin medbragte mad og drikke. Skibet har plads til 18 passagerer og der er gode toiletforhold. Sejlturens varighed kan aftales.

Hvis det ønskes, tilbyder skipper en ramme for askespredningen. Den lyder således: Vi aftaler, hvor på havet asken skal spredes. Her er et søkort ofte en god hjælp. Når skibet nærmer sig det aftalte sted, sænker skipper farten til langsomste fart og lægger skibet op mod vinden så asken under selve askespredningen flyver væk fra skibet. Skipper slår hurtige slag på skibsklokken, og familie og pårørende samles på agterdækket med urnen. Når alle er klar, slår skipper 4 slag på skibsklokken og asken spredes. Når asken er spredt sejles der en omgang rundt om asken og derefter lyder der igen 4 slag på skibsklokken. Derefter sejles der i havn.

På sejlturen før og efter selve askespredningen er der mulighed for at man kan nyde sin medbragte mad og drikke i salonen.

Telefonnummer til skipper Martin Østerlid 61 30 14 86